Zaměření našeho výcviku

Cvičení je rozděleno na dvě, případně tři části.

  • základní poslušnost
  • příprava na OVVR aneb "posloucháme a chceme víc"
  • pokročilí - příprava na zkoušky lovecké upotřebitelnosti

 

Základní poslušnost probíhá ve skupinách. Velikost skupin záleží na počtu přihlášených (obvykle 3-6 psů). Zaměření základního výcviku na plemena retrívrů se poněkud zvrhlo a tak po domluvě je možná účast i jiných plemen. :-) Cílem této hodiny je posbírat maximum informací pro základní poslušnost svého psa (přivolání, chůze u nohy, sedni, lehni, odložení, ...) a socializace ve skupině dalších psů.

 

Příprava na OVVR (ověření vlohových vlastností retrívrů) je z větší části na individuální domluvě. Tato skupina je složená ze psů, zpravidla retrívrů, kteří potřebují tuto bonitaci k uchovnění nebo ze psů, kteří mají podnikavé páníčky a chtějí dále rozvíjet svůj um na poli pracovním. Velice rozmanitá je i úroveň poslušnosti a vloh k aportu. Z toho vyplývá nutnost individuální domluvy.

 

Pokročilá příprava na zkoušky lovecké upotřebitelnosti probíhá dvě hodiny ve skupinách max. do 5 psů. Plán na konkrétní hodinu stavím podle přihlášených psů a podle domluvy s majiteli, tzv. systém "kde nás tlačí bota". Náplní je práce se zvěří, dummy, základní nácvik navigace, ovladatelnost na píšťalku, vodní práce a klid po výstřelu. 

Další výcvik bude:

Sobota 8.8.2015

(od 10.00 hod.)

Kuba

přihlásit se

foto